Оторизиран Магазин

Персонални решения за изключителна коса

Защита на личните данни

Принципи за обработката на личните данни Дружеството "MK Бюти ООД Варна BG:202935229 което управлява електронния магазин www.hairmag.eu, декларира, че всички лични данни се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова обръщаме необходимото внимание на личните данни и тяхната защита В тези Принципи за обработка на личните данни („Принципи“) бихме искали да ви информираме за това, какви ваши лични данни събираме и по какъв начин ги ползваме след това.

1. Лични данни и тяхната обработка

С цел закупуването на продукти от електронен магазин HairMAG вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя . Електронният магазин hairmag.eu използва личната информация единствено с цел за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти . Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.

1.1. Цели за обработката на личните данни:

Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени независимо дали от нашата интернет страница, мобилни приложения или по телефона. Правно основание тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба.

 • Уведомяване за наличност на стока. В случай, че поискате следене наличността на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето съгласие.
 • Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба , ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори.
 • Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща, с приложението или под друга форма, за да ви припомним, че имате стока в онлайн кошницата, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, поръчка или рекламация или за да получим от Вас друга информация за нея или да ви предупредим, че трябва да предприемете действие за поддържане на активен статус на вашия акаунт.

2. Клиентски акаунт и покупка без регистрация

 • В рамките на сключен договора , ние ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и така можете да виждате както своите лични данни за завършени, така и незавършени поръчки и да променяте абонамента за информационния бюлетин. Чрез клиентския акаунт можете също да управлявате своите лични данни и изпращането на информационния бюлетин.
 • Ако не желаете да откриете клиентски акаунт за извършена покупка, вие можете също да пазарувате в нашия електронен магазин БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ, т.е. без да сте член.
 • Имате право да прекратите договора за Клиентски акаунт съгласно съответните Общи условия.

3. Защита на личните данни и срок на съхраняване

3.1. Защита на личните данни

 • Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
 • От нашите организации за обработка ние изискваме доказване на съответствие на техните системи с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
 • Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. МК Бюти ООД не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли, освен ако тази ситуация не е пряко причинена от МК Бюти ООД.

3.2. Срок на обработка

Обработка и съхранение на личните данни

 • за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок
 • 1 година след края на гаранционния срок с цел разрешаване на потенциални спорове
 • за времето, през което МК Бюти ООД като администратор задължен да ги съхранява според общозадължителните правни наредби. Счетоводните документи, напр. фактури издадени от дружество МК БЮТИ ООД се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.

4. Права на субектите, предоставящи данни

 • Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.
 • В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.
 • Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни.
 • По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на МК Бюти ООД за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

5. Свържете се с нас

Ако някой иска да защити правата си да подаде Заявление по чл.29 al.1 от ЗЗЛД към нас .
Email: info@hairmag.eu